Naše služby

Preklady

Každý nový preklad je individuálnou výzvou a vyžaduje dôkladnú rešerš a vyhľadanie termínov v odbornej literatúre.
Prekladateľ sa musí podrobne oboznámiť s problematikou a špecifickými požiadavkami zákazníka. Preklad má síce čo možno najvernejšie zodpovedať originálnej predlohe, ale samozrejme musí byť úplne zrozumiteľný pre prijímateľa
v jeho kultúrnom kontexte. Výsledný produkt prekladu prechádza následne starostlivou korektúrou. 
Dôsledne skontrolujeme aj originálny text určený na preklad a keď v ňom objavíme chyby alebo nezrovnalosti, upozorníme na to zákazníka. Je to istá forma lektorovania a skvalitňuje to text zadávateľa aj výsledný preklad.
Ponúkame dlhoročné skúsenosti a zaručujeme: dodržanie termínov, výhodné podmienky a servis, férové a transparentné ceny.

Image
Image

Úradné preklady

Ak potrebujete preklad na oficiálne úradné účely, ktoré chcete použiť v úradnom styku s rôznymi štátnymi a verejnými inštitúciami a úradmi, potrebujete preklad od úradného prekladateľa, ktorý má oprávnenie a poverenie z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri každom preklade garantujeme, že sa zhoduje s prekladanou predlohou, za čo prekladateľ ručí svojim podpisom a oficiálnou pečiatkou. 
Predloha (originál alebo notárom osvedčená kópia) sa zväzuje špagátom – trikolórou s úradným prekladom. 
Osvedčené preklady so zárukou kvality.
Každý úradný preklad do nemčiny je skorigovaný kvalifikovaným rodeným hovorcom.
Naši zákazníci oceňujú vysokú kvalitu poskytovaných prekladov. 
Prekladáme napr.:
Právne texty a súdne dokumenty, zmluvy, vysvedčenia a osvedčenia všetkých druhov, úradné listiny: sobášne listy, rodné listy, rozvodové rozsudky, osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a pod.

Odborné preklady

Odborné preklady sú bežné preklady, ktoré štandardne zasielame elektronicky (napr. mejlom). Odborný text obsahuje špeciálne odborné termíny, ktoré sa vzťahujú k určitému odboru. Odborné texty sú terminologicky náročnejšie, ako bežné texty. 
Naše doterajšie skúsenosti pri prekladoch odborných textov sa zameriavali predovšetkým na preklady lekárskych, farmaceutických, právnických textov. Okrem toho ponúkame preklady z nasledovných disciplín: stavebníctvo, strojárstvo, informačné technológie, ekonómia, obchod a ekológia. Prekladáme tiež webové stránky, reklamné materiály, letáky. a pod.

Preklady literárnych textov a odborných publikácií

Máme skúsenosti aj s prekladom literárnych, publicistických  textov a odborných publikácií. Počas svojej praxe sme preložili celý rad takýchto textov a publikovaných vydaní.

Tlmočenie

Ponúkame úradné tlmočenie pre štátne orgány (súdy, prokuratúra, policajné orgány a pod.), okrem toho  aj tlmočenie napr. u notára, svadobných obradov a priznaní otcovstva na matričných úradoch atď.

Image
Edit Page

CIRCEL-Agentur, Ciferska 98, 
SK - 91942 Voderady

ĎALŠIE ODKAZY

Our website is protected by DMC Firewall!