ceny Preklady/tlmočenie

Ceny - Preklady

Cena za úradné prekladateľské úkony sa riadi zákonnými predpismi, účtujú sa tiež hotové výdavky.

Cena za preklad sa vypočítava na základe normostrán (1800 znakov na strane). Závisí tiež od stupňa náročnosti a časovej lehoty požadovanej na vypracovanie prekladu.
Cena za normostranu úradného prekladu je 19,92 EUR.
Pri neúradných prekladoch a rozsiahlejších zákazkách sa cena určuje dohodou.

Ceny - Tlmočenie

Cena za úradné tlmočnícke úkony sa riadi zákonnými predpismi, účtujú sa tiež hotové výdavky a náhrada za stratu času, ak je potrebný dlhší čas na dopravu do miesta alebo z miesta tlmočenia.
Pri neúradných tlmočníckych úkonoch sa cena určuje dohodou.

Image
Edit Page

CIRCEL-Agentur, Ciferska 98, 
SK - 91942 Voderady

ĎALŠIE ODKAZY

Our website is protected by DMC Firewall!