CIRCEL je nemecko-slovenská kultúrna agentúra

Úradní tlmočníci a prekladatelia – úradné preklady a tlmočenie.
Korektúry prekladov v materinskom jazyku!

Preklady textov všetkých druhov (aj celých kníh) – predovšetkým právnická a lekárska tematika,ekonomické texty, ale aj krásna literatúra

Naše služby

CIRCEL sa špecializuje na:

Preklady - tlmočenie

  • Úradní tlmočníci a prekladatelia – úradné preklady a tlmočenie. 
  • Korektúry prekladov v materinskom jazyku!
  • Preklady textov všetkých druhov (aj celých kníh) – predovšetkým právnická a lekárska tematika,ekonomické texty, ale aj krásna literatúra 

Publikovanie v nemeckom a v slovenskom jazyku

Lektorovanie textov, poradenstvo pri písaní, vlastné vydavateľstvo

Reklamné texty - prejavy (v nemeckom jazyku)

inzeráty, letáky a listy

inzeráty, letáky a listy prejavy, prednášky, pozdravy a pod

O nás

Agentúru vedie a v podstatných záležitostiach reprezentuje
pani Dr. Sylvia Neisser Kováčová PhD.

Fungujeme od roku 2009 – pani Neisser Kováčová má však vyše 30-ročné skúsenosti s prekladom a tlmočením.

Sídlo má na Slovensku, ale prechodné bydlisko aj v Nemecku a je zapísaná v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako úradná prekladateľka a tlmočníčka pre nemecký a slovenský jazyk. 
Okrem toho je členkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatury.

Edit Page

CIRCEL-Agentur, Ciferska 98, 
SK - 91942 Voderady

ĎALŠIE ODKAZY

Our website is protected by DMC Firewall!